Những ngày lễ vía quan trọng của chùa ở Thụy Điển

Tất cả các ngày lễ vía đều được ấn định vào buổi sáng thứ 7 lúc 10 h.
Chùa Đại Bi Tâm 1 (Bjuv) năm 2016
chua-bjuv
Địa chỉ : Järnvägsg 16, 267 34, Bjuv, Sweden
Số dt : 0046 4283 406 – 0046 3709 2300

1. Đại lễ Tết Nguyên Đán 7 tháng 2 ( Mùng 29 âm lịch – tất niên)
2. Khai Đàn Dược Sư 15 tháng 2 ( Mùng 8 – 1 âm lịch)
3. Rằm tháng giêng 21 tháng 2 ( 14 -1 âm lịch)
4. Vía Phật Thích Ca Xuất Gia 16 tháng 3 ( 8 – 2 âm lịch)
5. Vía Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn 23 tháng 3 ( 15-2 âm lịch)
6. Vía Khánh Đãn Quán Âm 26 tháng 3 (18 -2 âm lịch)
7. Khánh Đãn Phật Thích Ca 21 tháng 5 ( 15 tháng 4 âm lịch)
8. Vía Thành Đạo Quán Thế Âm 23 tháng 7 ( 20 tháng 6 âm lịch)
9. Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội 20 tháng 8 ( 18 tháng 7 âm lịch)
10. Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát 31 tháng 8 ( 29 tháng 7 âm lịch)
11. Tết Nhi Đồng Trung Thu 17 tháng 9 ( 18 tháng 8 âm lịch)
12. Vía Quán Âm Nhập Niết Bàn 15 tháng 10 ( 15 tháng 9 âm lịch)
13. Vía Đức Phật A Di Đà 18 tháng 12 nhằm ngày chủ nhật ( 20 tháng 11 âm lịch)

Chùa Đại Bi Tâm 2

Địa chỉ :Anderstorpsvägen 13 – 33533, Gnosjö, Sweden
Điện thoại chùa: 0046 4283 406 – 0046 3709 2300

1. Đại lễ Tết Nguyên Đán 6 tháng 2 ( Mùng 29 âm lịch – tất niên)
2. Khai Đàn Dược Sư 15 tháng 2 ( Mùng 8 – 1 âm lịch)
3. Rằm tháng giêng 21 tháng 2 ( 14 -1 âm lịch)
4. Vía Phật Thích Ca Xuất Gia 16 tháng 3 ( 8 – 2 âm lịch)
5. Vía Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn 23 tháng 3 ( 15-2 âm lịch)
6. Vía Khánh Đãn Quán Âm 26 tháng 3 (18 -2 âm lịch)
7. Khánh Đãn Phật Thích Ca 28 tháng 5 ( 22 tháng 4 âm lịch)
8. Vía Thành Đạo Quán Thế Âm 23 tháng 7 ( 20 tháng 6 âm lịch)
9. Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội 13 tháng 8 ( 18 tháng 7 âm lịch)
10. Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát 31 tháng 8 ( 29 tháng 7 âm lịch)
11. Tết Nhi Đồng Trung Thu 24 tháng 9 ( 25 tháng 8 âm lịch)
12. Vía Quán Âm Nhập Niết Bàn 15 tháng 10 ( 15 tháng 9 âm lịch)
13. Vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 12 ( 19 tháng 11 âm lịch

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 TẠI BJUV-THỤY ĐIỂN

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 Chương trình đón tết Mậu Tuất …

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.