Những điều kiện để xin giấy phép lao động ở Thụy Điển

Nếu bạn là người dân của các nước ngoài khối EU (Châu Âu) và muốn lao động tại Thụy Điển thì hầu hết trong các trường hợp bạn cần phải có 1 giấy phép lao động.

Dưới đây là điều kiện để xin cấp 1 giấy phép lao động tại Thụy Điển :

1.Để được cấp 1 giấy phép lao động ở Thụy Điển bạn cần phải có 1 giấy giới thiệu hoặc giấy mời của 1 công việc đã có ở Thụy Điển.
2. Giấy phép lao động này phải được hoàn thành hoặc cấp khi bạn chuẩn bị đến Thụy Điển. Bạn sẽ không thể được cấp giấy phép lao động này để đến Thụy Điển tìm việc làm.

Dưới đây là những hồ sơ bạn cần phải có để xin cấp giấy phép lao động tại Thụy Điển :
1. Hộ chiếu hợp lệ
2. Một giấy mời hợp tác lao động với các điều khoản về lao động đúng qui định trong thỏa ước lao động của Thụy Điển hoặc là các nội qui trong lĩnh vực nghề nghiệp hoặc chi nhánh của công ty đó.
3. Một giấy mời trong đó có ghi rõ mức lương và mức lương đó phải đúng qui định của thỏa ước lao động của Thụy Điển hoặc qui định trong lĩnh vực nghề nghiệp đó , chi nhánh đó công công ty nơi bạn làm việc.
4. Người lao động được mời hợp tác lao động phải có đủ khả năng nuôi sống bản thân. Để đạt được điều kiện nuôi sống này thì mức lương dành cho lao động phải đạt được ít nhất 13000 kronor mỗi tháng trước thuế.
5. Người thuê nhân công hoặc chủ doanh nghiệp mướn lao động phải ký vào các văn bản chi trả cho tiền bảo hiểm bệnh tật, nhân thọ , an toàn lao động và tiền lương hưu cho bạn khi bạn bắt đầu được thuê.
Nếu bạn là người thuê nhân công hoặc chủ lao động muốn thuê nhân công vui lòng tìm đọc bài viết : các yêu cầu cần có để thuê nhân công .

Đối với một số ngành nghề đặc biệt hoặc một số công dân nhau khác cũng sẽ có những quy định đặc biệt về công việc ở Thụy Điển. Từ đó cũng sẽ có nhiều hơn hoặc những yêu cầu khác.

Để có thể được cấp giấy phép lao động ở Thụy Điển bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện kể trên của giấy phép làm việc cho công việc đó.
Bạn không thể có hai hoặc nhiều công việc với cùng thực hiện một yêu cầu .
Nếu bạn dự định lao động ở Thụy Điển bạn cần phải có giấy phép lao động dù cho bạn đang là nhân công ở Thụy Điển hoặc ở nước ngoài hoặc khi bạn là nhân công của một công ty dịch vụ giới thiệu, tuyển dụng lao động cho một công ty ở Thụy Điển cũng như bạn đã được di chuyển trong cùng nhóm công việc , lao động.

Xem thêm

nghề nail ở Thụy Điển thường tuyển lao động từ Việt Nam

Định cư Thụy Điển theo diện lao động tốn bao nhiêu tiền ?

Cộng Đồng Việt thường hay nhận được nhiều câu hỏi về vấn đề định cư …

Giải thích :luật định cư Thụy Điển 2022 theo diện lao động và quy tắc “7 năm”

Luật xin giấy phép định cư lao động mới của Thụy Điển, có hiệu lực …

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.