Bài chung tag

Vì đàn bà chắc cũng chẳng thể chung thủy được… như đàn ông

Dear.vn – Đàn bà biết không… Chúng ta hay chê trách bọn đàn ông không chung thuỷ, nhưng thực ra, chính bản thân đàn bà cũng không chung thuỷ với lựa chọn của mình. Tôi kể đàn bà nghe thử đúng không nhé. Ngày mười lăm, chúng ta thích bọn đàn …

Đọc thêm