Faktatext om camping

Förr var camping samma sak som att tälta.  Svenskarna packade tält och gasolkök och åkte ut med cykel eller bil.  Det var friluftslivet,  den friska luften och kanske det enklare livet som lockade ut människorna i naturen. Idag betyder camping också att man bor i husvagn,  husbil eller stuga.

Trước đây cắm trại cũng giống như cắm lều. Người Thụy Điển đóng gói lều và bếp và đi ra ngoài với một chiếc xe đạp hoặc xe hơi. Đó là ở ngoài trời, không khí trong lành và có cuộc sống đơn giản mà hấp dẫn mọi người trong thiên nhiên. Ngày nay, cắm trại có nghĩa là bạn đang sống trong một đoàn caravan, nhà di động hoặc tiểu.

Att campa är det vanligaste sättet att bo under semestern. Mellan juni och augusti är nästan 50% av alla övernattningar i Sverige med camping. De flesta, 71,6%, bor i husvagn och bara 5,4% bor i tält. För femtio år sedan var det tvärtom. Husbilen blir allt populärare. Att bo i stuga är också vanligare nu. Drygt 75% Sveriges campinggäster kommer från Sverige. På andra av plats kommer Norge med 12,8%. Tyskland är trea med 5,3%.

Cắm trại là cách phổ biến nhất để ở lại trong kỳ nghỉ của bạn. Giữa tháng Sáu và tháng Tám, gần 50% của tất cả qua đêm tại Thụy Điển vào cắm trại. Đa số, 71,6%, sống trong đoàn, và chỉ có 5.4% sống trong các lều trại. Năm mươi năm trước, nó là ngược lại. Những người cắm trại ngày càng trở nên phổ biến. Ở trong cabin cũng phổ biến hơn bây giờ. Chỉ hơn 75% của Thụy Điển trại đến từ Thụy Điển. Đứng thứ hai đi ra khỏi Na Uy 12,8%. Đức là thứ ba với 5,3%.

Det finns många campingplatser i Sverige. Omkring 600 av de större cam pingplatserna är medlemmar i Sveriges Campingföretagares riksförbund ( SCR 2013). Där behövs medlemskort för att campa. SCR gör bedömning ar av campingplatserna och visar kvaliteten med stjärnor. De bästa har fem stjärnor. Det finns också omkring 500 fristående campingplatser. Campingplatser finns i hela Sverige. Västra Götalands län har flest campare med 20 av alla gästnätte. Därefter kommer Halland och Kalmar län med omkring 10% vardera(2012). Campa kan man göra i olika miljöer, från citycamping till vildmarkscamping. Det går också att tälta en eller två nätter enligt allemansrätten. Bara man inte skadar naturen. Likaså finns platser där husbilen eller husvagnen kan parkeras för en kort tid. I genomsnitt stannar en campare 3 dagar på varje campingplats.

Có rất nhiều địa điểm cắm trại ở Thụy Điển. Khoảng 600 của trang web cam ping lớn là thành viên của Liên đoàn cắm trại tuyển dụng của Thụy Điển (SCR 2013). Cho rằng chúng ta cần một thẻ hội viên trại. SCR cho phép đánh giá các địa điểm cắm trại và màn hình chất lượng với những ngôi sao. Điều tốt nhất năm sao. Ngoài ra còn có khoảng 500 địa điểm cắm trại độc lập. Khu cắm trại ở khắp Thụy Điển. California có nhiều nhất với 20 trại của tất cả các gästnätte. Sau đó, Halland và Kalmar County với khoảng 10% mỗi (năm 2012). Cắm trại có thể được thực hiện trong môi trường khác nhau, từ thành phố cắm trại nơi hoang dã để cắm trại. Nó cũng có thể cắm trại một hoặc hai đêm theo đi lang thang. Chỉ có bạn mới không làm tổn hại môi trường. Tương tự như vậy, có những nơi các nhà máy hoặc đoàn thể được đậu trong một thời gian ngắn. Thời gian lưu lại trung bình cho một người cắm trại trong 3 ngày trên mỗi khu cắm trại.

Xem thêm

nghề nail ở Thụy Điển thường tuyển lao động từ Việt Nam

Định cư Thụy Điển theo diện lao động tốn bao nhiêu tiền ?

Cộng Đồng Việt thường hay nhận được nhiều câu hỏi về vấn đề định cư …

nghỉ làm chăm sóc con ốm

Hướng dẫn xin tiền trợ cấp khi bạn nghỉ làm để chăm con ốm ở Thụy Điển

Không bao giờ là tốt cho một đứa trẻ hoặc cha mẹ của chúng khi …

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.