Mua bán tặng đồ cũ

Chuyên mục này là nơi mọi người có đồ cũ không dùng tới muốn quyên tặng hoặc bán rẻ cho những người nghèo khó , mới định cư còn thiếu thốn chưa có đủ điều kiện để mua các vật phẩm cần thiết cho mình và gia đình.
Những ai còn khó khăn cũng có thể đăng ký những vật phẩm mình cần hoặc những cái mình cần mua đồ cũ.

Tặng đồ cũ

tặng 1 bộ đồ cũ

Đọc thêm