Bài chung tag

Những chính sách định cư Thụy Điển có thể thay đổi trong năm 2023

Những thay đổi luật Thụy Điển trong năm 2021

Cuộc bầu cử của Thụy Điển tháng 10 năm 2022 vừa qua sẽ đánh dấu việc cải cách chính sách nhập cư Thụy Điển từ hướng cởi mở sang hướng bảo thủ hơn có nghĩa là trong thời gian tới. Thụy Điển sẽ thắt chặt qui định nhập cư vào …

Đọc thêm

Định cư Thụy Điển dễ hơn nhưng nhập quốc tịch Thụy Điển sẽ khó hơn với dự luật mới của tân chính phủ ?

Giấy chứng nhận quốc tịch Thụy Điển

Trong nhiệm kỳ 4 năm tới của tân chính phủ thủ tướng Stefan Löfven-II chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về chính sách di dân cũng như luật nhập cư Thụy Điển. Như đã trình bày trong bài viết trước đây được đăng : “Chính sách di cư mới …

Đọc thêm