Bài chung tag

Học và luyện nghe tiếng Thụy Điển qua chương trình “tin tức Thụy Điển” ngày 2018-12-19

Học và luyện nghe tiếng Thụy Điển qua chương trình “Tin tức Thụy Điển” ngày 2018-12-19 bao gồm các tin tức sau đây : 1.Det blir ingen ny regering före nyår ( Sẽ không thành lập được chính phủ mới trước năm mới) Tiếng Việt Thụy Điển sẽ không có …

Đọc thêm

Tin tức Thụy Điển tổng hợp ngày 23 tháng 11-2018

Mỗi công dân Thụy Điển sẽ phải đóng thuế Tivi bắt đầu từ năm 2019

Tin tức Thụy Điển tổng hợp là bản tin tóm tắt dành cho đọc giả không có nhiều thời gian nhưng quan tâm đến tình hình xã hội Thụy Điển.  Trong phần điểm tin này sẽ bao gồm các nội dung quan trọng sau đây :  Thụy Điển chính thức …

Đọc thêm