Bài chung tag

Tên của Quên là Tha Thứ!

Một trong những mặt trái của xã  hội Thụy Điển chính là đời sống hôn nhân. Rất nhiều gia đình người Việt ở Thụy Điển lúc mới định cư ở Thụy Điển thì chia nhau từng dĩa rau, tô mì gói, chen chúc cả cha mẹ con trong 1 căn …

Đọc thêm

Yêu đàn ông từng trải

Có một người đàn ông yêu tôi anh ấy không bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, không trách mắng tôi, và dù có say đến đâu anh ấy cũng nhất định về nhà với tôi. Đó là người đàn ông – người đàn ông từng trải tôi yêu. …

Đọc thêm