Tin mới

12 ngành nghề được chính phủ Thụy Điển đảm bảo con cái họ được chăm sóc khi trường học đóng cửa

Y tế là một trong những ngành nghề được nhà nước đảm bảo

Y tế, năng lượng và quân nhân là một trong số ngành nghề mà khi có con được nhà nước Thụy Điển bảo đảm đi học mẫu giáo hoặc chăm sóc nếu trường hợp đóng cửa trường học. Điều này đã được Bộ trưởng Giáo dục Anna Ekström (S) công …

Đọc thêm

Hướng dẫn xin nộp thuế trễ (hoãn nộp thuế) đối với những doanh nghiệp hoặc người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid 19

Hướng dẫn xin hoãn nộp thuế

Cơ quan Thuế Thụy Điển vừa ra thông báo trong ngày 16 tháng 3 năm 2020 thay đổi trong luật thuế đối với các công ty và cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Corona Vũ Hán. Nội dung của thay đổi này đề cập đến những …

Đọc thêm